Looppaden op het dak

Publicatiedatum: 01-09-2012

Looppaden op het dak Looppaden op het dak Looppaden op het dak Looppaden op het dak
Looppaden op het dak Looppaden op het dak
Looppaden op het dak Looppaden op het dak
Looppaden op het dak Looppaden op het dak
Looppaden op het dak Looppaden op het dak

4. Looppaden op het dak

Het lopen op het dak brengt meerdere risico’s met zich mee zoals de kans op vallen, uitglijden, struikelen en stoten. Vanwege deze risico’s zijn daartoe eisen gesteld aan looppaden zodat gevaar voor de veiligheid en gezondheid zoveel mogelijk is voorkomen. Uiteraard kan niet het hele dak voorzien worden van beloopbare voorzieningen zoals tegels, maar het lopen over grind of andere dakbekleding dient beperkt te blijven. Routes dienen aangewezen te worden als looppad.

Vanwege de veiligheids- en gezondheidseisen:
- Zijn looppaden zoveel mogelijk vrij van obstakels en oneffenheden, vast, stabiel en stroef; daar waar er kans bestaat op struikelen, bijvoorbeeld omdat er buizen of kabels over het dak lopen, dient dit aangegeven te worden middels waarschuwingstekens/pictogrammen (zie foto 1);
- Zijn looppaden opgeruimd, ordelijk, vetvrij en zoveel mogelijk vrij van stof;
- Zijn looppaden zoveel mogelijk vrij van stoot- en stralingsgevaar; daar waar hier toch kans op bestaat dient dit duidelijk gemarkeerd te zijn middels pictogrammen èn waar mogelijk maatregelen zijn genomen om letsel te beperken door bijvoorbeeld scherpe randen af te schermen;
- Zijn looppaden duidelijk aangegeven en gemarkeerd; bijvoorbeeld door een tegelpad van beton- of rubbertegels bij voorkeur in de waarschuwingskleur geel (zie foto 2 en 3);
- Zijn looppaden vrij van valgevaar; daar waar er kans is op vallen zijn maatregelen genomen tegen valgevaar, bijvoorbeeld een hekwerk of een verankeringslijn*;
- Worden looppaden periodiek geïnspecteerd of dat de aanwezige voorzieningen en genomen maatregelen voor een veilig looppad nog adequaat functioneren, waarnodig dient schoongemaakt of gebreken hersteld te worden; looppaden kunnen bijv. door mos- en alggroei glad worden;
- Dienen klimvoorzieningen gemaakt te worden daar waar overstappen (ergonomisch) niet of moeilijk mogelijk is, denk hierbij bijvoorbeeld aan niveauverschillen op het dak van meer dan 0,50 meter (dit is telkens weer afhankelijk van de situatie) (zie foto 4);
- Zijn looppaden voldoende breed, bij niet-frequente looproutes is gangbaar dat men een breedte van 0,50 meter breed aanhoudt (bij doorgangen minimaal 0,60 meter);
- Zijn looppaden gecreëerd rekening houdend met de toepassingsvoorwaarden**.

* Indien publiek het dak op kan, bijvoorbeeld op een dakterras of een vluchtweg, dient er altijd een doelmatig hek- of leuningwerk aanwezig te zijn.

** De toepassingsvoorwaarden in het kort (reeds besproken in het artikel ‘de veilige zone’):
- dichter dan 2,0 m1. van de dakrand: hekwerk/borstwerking van 1,0 m1. boven het werkvlak
- van 2,0 tot 4,0 m1. van de dakrand: fysieke afzetting
- vanaf 4,0 m1.: markering aanbrengen tussen veilige en onveilige zone

Aanvullende voorwaarde is dat de werknemer adequate en gerichte instructie krijgt over de looppaden op het dak èn eventuele risico’s tijdens het lopen over het dak.

Klik hier voor de PDF versie

< terug naar nieuwsoverzicht

NIEUWs

Op de hoogte blijven van nieuws binnen Gebr. Janssen in Beugen of ontwikkelingen binnen de branche? Volg ons op Facebook of Twitter of schrijf u in voor onze nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief