MVO, een praktijkvoorbeeld

Publicatiedatum: 04-06-2015

MVO, een praktijkvoorbeeld MVO, een praktijkvoorbeeld MVO, een praktijkvoorbeeld MVO, een praktijkvoorbeeld
MVO, een praktijkvoorbeeld MVO, een praktijkvoorbeeld
MVO, een praktijkvoorbeeld MVO, een praktijkvoorbeeld
MVO, een praktijkvoorbeeld MVO, een praktijkvoorbeeld
MVO, een praktijkvoorbeeld MVO, een praktijkvoorbeeld

MVO, een praktijkvoorbeeld


Peter van Houtum, directeur en MVO-coördinator van de Gebr. Janssen, heeft hun MVO-inspanningen opgeschreven. Het is een goed praktijkvoorbeeld dat andere bedrijven kan inspireren en tips geven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, u leest en hoort er vaak over. Voor Gebr. Janssen zijn dit geen loze termen. Wij staan voor kwaliteit en vakmanschap. Zorg voor mens, milieu en maatschappij vinden we logisch. MVO staat voor harmonie tussen drie pijlers: People (mensen), Planet (milieu) en Profit (winst). Met dit boek laten we onze reis zien op weg naar MVO zien en hopen dat we u daarmee inspireren ook aan de slag te gaan.

Download hier het boek: MVO, een praktijkvoorbeeld

Voorwoord: Door MVO klaar voor de toekomst


Het voorwoord is geschreven door Willemijn Peeters.
Willemijn Peeters is Coördinator programma MVO Loont bij Switch

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is ondernemen met aandacht voor people, planet en profit, oftewel met aandacht voor mens, milieu en maatschappij, maar zonder het winstoogmerk uit het oog te verliezen. Sterker nog, door maatschappelijk verantwoord te ondernemen ben je als bedrijf beter voorbereid op de toekomst, het levert kostenbesparing op en je kan als bedrijf sneller inspelen op de markt. Bovendien krijg je positieve publiciteit, wat op den duur tot meer klanten zal leiden.
Bij de Gebr. Janssen hebben ze dat goed begrepen. Ze begonnen een aantal jaar geleden met in te zetten op MVO en willen dat laten doorwerken in elke vezel van het bedrijf. Dat is niet altijd makkelijk en ze stuitten regelmatig op weerstand, maar hebben gemerkt dat als je je overtuiging goed kunt overbrengen, je iedereen op den duur meekrijgt. Zeker wanneer ook anderen zien dat het vruchten afwerpt.
“MVO en het MKB: Een praktijkvoorbeeld” is het verhaal van de Gebr. Janssen op weg naar MVO, maar zal zeker andere bedrijven inspireren en motiveren om met MVO aan de slag te gaan.

Mei 2015

 

Hierna de volledige tekst van het boek: MVO, een praktijkvoorbeeld:

MVO en het MKB: Een praktijkvoorbeeld
Maatschappelijk verantwoord ondernemen, u leest en hoort er vaak over. Voor Gebr. Janssen zijn dit geen loze termen. Wij staan voor kwaliteit en vakmanschap. Zorg voor mens, milieu en maatschappij vinden we logisch. MVO staat voor harmonie tussen drie pijlers: People (mensen), Planet (milieu) en Profit (winst). Met dit boek laten we onze reis zien op weg naar MVO zien en hopen dat we u daarmee inspireren ook aan de slag te gaan.

Duurzaam ondernemen is als op reis gaan.
Alleen deze reis eindigt nooit meer.
Met je groene bril opgezet, ga je op pad.
Je ontdekt nieuwe plaatsen en mensen, en je
ontwikkelt nieuwe kennis op paden die je niet kende.
Vooral ook ga je een ontzettend goed gevoel krijgen.
Auteur: Peter van Houtum Directeur en MVO-coördinator bij Gebr. Janssen in Beugen
http://www.janssenbeugen.nl

1Hoewel duurzaam ondernemen slechts een deel is van maatschappelijk verantwoord ondernemen, wordt voor de leesbaarheid van dit boek soms alleen gesproken over duurzaam ondernemen.


Inhoud
A.Inleiding duurzaamheidvraag bij Gebr. Janssen
B.Turning point
C.Waardecreatie: kansen en besparingen
D.Verandering naar duurzame waarde
E.MVO Mission Statement en gedragscode
F.MVO, omdat het moet, het hoort, het loont
G.Voorbeelden wat je kunt doen
H.Gerealiseerde duurzame oplossingen
I.MVO Loont, 5 Ways to create success
Bijlagen:
MVO-beheerssysteem: MVO-Wijzer
Diverse artikelen over Gebr. Janssen

A. Inleiding duurzaamheidvraag bij Gebr. Janssen
De organisatie Gebr. Janssen is een organisatie met circa 120 medewerkers, die zich bezig houdt met het adviseren, ontwerpen, installeren en monteren van dakbedekkingen, installatietechniek, sanitair en riooltechniek. De organisatie hecht veel waarde aan goede service. Kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid staan hierbij hoog in het vaandel. Bovendien willen ze een degelijke én innovatieve partner zijn. Degelijk als het gaat om kwaliteit, vakmanschap, betrouwbaarheid en betrokkenheid, innovatief op het gebied van materialen, werkwijze en branchebetrokkenheid.
Begin van de reis naar MVO
Na het volgen van een MVO-leergang door Peter van Houtum is het duidelijk dat de onderneming een onderneming wil zijn die concreet en aantoonbaar aandacht heeft voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
MVO stond altijd al op het netvlies van Gebr. Janssen, veel keuzes werden vaak onbewust genomen met MVO in gedachten. Deze keuzes werden echter niet gecommuniceerd. Dat is een gemiste kans, want de omgeving kent een groeiende aandacht voor MVO. Zo wordt bijvoorbeeld bij selectieprocedures steeds meer gekeken naar de aandacht voor MVO binnen het bedrijf.
Om MVO meer handen en voeten te geven zal dit verankerd moeten worden in de organisatie. Dit is dan ook de huidige hoofddoelstelling van Gebr. Janssen. Gebr. Janssen zal ‘een reis’ moeten gaan ondernemen om MVO en duurzaamheid te verankeren.
Ze zal haar horizon moeten gaan verbreden. Wat gebeurt er om ons heen, zowel lokaal, regionaal, nationaal als mondiaal. Ze zal inzicht moeten krijgen in hetgeen ze al aan MVO doet en wat MVO mogelijk is. Ze zal verantwoordelijkheid moeten nemen en keuzes moeten maken op korte en lange termijn op diverse gebieden, zoals onder meer op financieel, organisatorisch en technisch gebied. Dit behoeft aanpassingen in denk‐ en werkwijzen. Daarbij zullen drempels en hordes genomen moeten worden op het gebied van onder andere bewustwording, cultuur, maatregelen, vastgeroeste patronen. Welke route en welk hulpmiddel wordt hierbij genomen? Certificeren? Veel vragen om te beantwoorden! De grote vraag is hoe MVO handen en voeten te geven en dit te verankeren in de organisatie. In dit boek wordt de ‘reis’ van Gebr. Janssen beschreven. Een voorbeeld voor MKB bedrijven.

B. Turning point Brent Spar
Inmiddels al weer twintig jaar geleden was de wereld in de ban van de ‘Brent Spar’. De Brent Spar was een olieplatform dat klaar was met zijn werk. Shell wilde nu af van dit oude olieplatform en in plaats van te ontmantelen wilde zij dit laten afzinken in zee, met andere woorden dumpen dus. Shell had geld verdiend met dit olieplatform maar ‘vergat’ de maatschappij en het milieu naderhand. Een superslecht voorbeeld hoe om te gaan met onze aarde. De wereld was in rep en roer en onder aanvoering van Greenpeace werd er actie gevoerd. Shell heeft zich hier niet van haar beste kant laten zien en dit heeft haar imago danig aangetast. De Brent Spar blijkt in de wereld achteraf een keerpunt te zijn. Nooit meer werden afgedankte olieplatforms gedumpt!
Turning point Gebr. Janssen
Het keerpunt voor Gebr. Janssen was de deelname aan een MVO-leergang door Peter van Houtum. Hierdoor zijn gedachten veranderd en zijn de eerste stappen richting MVO gezet. Het zien, denken en doen is middels een ‘mvo-bril’ veranderd. Een waar ‘turning point’.
Waarom veranderen?
Doorgaan op de huidige manier kan echt niet meer, we zijn de aarde aan het uitputten. Dit wisten boeren duizend jaar geleden al. Zij wisten dat als zij de grond uitputten er niet meer geoogst kon worden op dat stuk land. Recent is er nog een voorbeeld op St. Matthew Island. Dit voorbeeld toont aan dat op korte termijn er inderdaad geoogst kan worden maar zonder goed beheer gaat dit op de lange termijn fout.
Ditzelfde geldt voor vervuilen. Aarde, lucht, water worden nog steeds vervuild. Milieuvervuiling is, uitzonderingen daargelaten, gratis in de wereld. Woon- en leefgebieden van veel organismen worden ernstig aangetast. De mens wordt besmet, direct dan wel indirect, door de vervuiling zonder dat we dit zelf goed in de gaten hebben. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van palmolie, de teerzandindustrie en de plastic soep in de oceanen.
We kunnen zo niet doorgaan, want ooit krijgen wij, of latere generaties, hiervoor de rekening gepresenteerd. Er moet gewerkt worden aan het oplossen van problemen veroorzaakt in het verleden, we moeten die van nu neutraliseren en ze in de toekomst voorkomen. 6

C. Kansen en besparingen
Definitie MVO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wat is dat nu eigenlijk? Dit wordt door velen op verschillende manieren uitgelegd, maar in de kern gaat het om het volgende: bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. Noodzaak
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is noodzaak geworden. Noodzakelijk voor de mens en zijn leefomgeving, het milieu. Wij zijn dan ook van mening dat MVO onlosmakelijk verbonden is met een financieel gezonde bedrijfsvoering (profit) en de toekomstbestendigheid van onze onderneming. Kansen en besparingen
Onder aanvoering van NGO’s zoals Greenpeace, Unicef en overheden, wordt de vraag om MVO steeds groter. Dit heeft o.a. tot gevolg dat men uitgesloten wordt bij selectieprocedures wanneer men geen aantoonbaar MVO-beleid heeft.
Het biedt echter ook kansen. Voor dakdekkers- en installatiebedrijf Gebr. Janssen liggen er bijvoorbeeld kansen met energiebesparende oplossingen zoals zonnepanelen, warmteterugwinning en groene daken.
Besparingen liggen op het terrein van afvalstromen, brandstofkosten, elektriciteit.
Dat MVO veel voordelen heeft, is in de praktijk vaak bewezen, zoals
- Risicoreductie - Licentie to operate - Hogere efficiëntie, lagere kosten - Meer creativiteit en innovatie - Beter klantcontact - Nieuwe marktsegmenten - Positieve publiciteit, beter imago - Aantrekkelijke werkgever - Hogere medewerkerbetrokkenheid - Stijging arbeidsproductiviteit
Er is dus veel waarde te creëren. Afwachten is geen optie. Gewoon gaan doen is het advies.

D. Verandering naar duurzame waarde
Dat er verandert moet worden is nu duidelijk; maar wat moet er gebeuren, wie zijn er betrokken en hoe krijgen we dit levend? Met ander woorden: Hoe gaan we maatschappelijk verantwoord ondernemen? Hoe krijgen we ‘sustainable value’ of wel ‘duurzame waarde’? Niet alleen door te denken, maar zeker door te doen.
Voor een echte, duurzame transitie is een nieuwe manier van denken en waarnemen nodig van de individuele werknemers, om zo te komen tot verandering binnen de organisatie. Daarvoor is een innerlijke klimaatverandering nodig. Daarbij zal zeker aandacht besteed moeten worden aan de sociale acceptatie, de techniek en de businessmodellen. Zo ontstaat de gouden driehoek van MVO, innovatie en verandermanagement. De integratie van deze drie thema's is de grote uitdaging en tevens kans voor alle organisaties.
Duurzaamheid verankeren in cultuur van het bedrijf
Duurzaam ondernemen zit niet in één persoon alleen, het hele bedrijf dient zich hieraan te committeren. De cultuur van de organisatie moet duurzaamheid uitspreken. Duurzaam gedrag zal dan vanzelfsprekend worden.
Om te bereiken dat de cultuur van de organisatie duurzaamheid uitspreekt zal een pakket van maatregelen genomen moeten worden. Het bedrijf moet in een ‘duurzaamheidsflow’ geraken. Hierbij moet gedacht worden aan de juiste samenhang tussen cultuur, leiderschapsstijl, bedrijfsprocessen en -structuren. De samenhang moet zodanig zijn dat vaardigheden volledig benut worden, met andere woorden er moet een juiste fit zijn.
Bedrijven presteren aanzienlijk beter met medewerkers die zich werkelijk betrokken voelen bij de onderneming en zich daarin als mens en medewerker erkend en gewaardeerd weten. Niet systemen, protocollen en procedures zijn het meest bepalend voor succes, maar de inzet en kwaliteiten van de medewerkers. En juist deze medewerkers kunnen duurzaamheid laten ademen in de gehele organisatie.
Maar hoe kunnen we praktisch handen en voeten geven om het doel te bereiken waarbij mensen automatisch duurzaam werken? Hoe scheppen we daarvoor de juiste voorwaarden en creëren we een open mind, een open heart en een open will?
Daarvoor is het volgende pakket maatregelen dat kan helpen duurzaamheid te implementeren:
1. Zorg voor betrokkenheid van het management; dit is een must De top van de organisatie moet duurzaamheid (zichtbaar) breed uitdragen; dit moet net zo normaal zijn als het nakomen van afspraken. Duurzaamheid wordt door de gehele organisatie gefaciliteerd, is onderdeel van de visie en missie en wordt strategisch ingebakken in het HRM-systeem.
2. Kies voor een MVO-beheerssysteem 2 Implementeren van een MVO-beheerssysteem geeft structuur aan de bedrijfsprocessen en het voorkomt tegenstrijdigheden. Het systeem geeft duidelijkheid.
3. Laat duurzaamheid opslaan in routine Duurzaamheid moet opgeslagen worden in de routine van de werknemer. Dit betekent bijvoorbeeld dat dingen goed voorgedaan moeten worden. Waar mogelijk of waar nodig moet de 2e golf haar werk doen; de kracht van herhaling. Door iets veel te herhalen valt het op en wordt het belangrijk. Voer de herhaling door bij alle mogelijke voorlichting. Communiceer daarbij duidelijk: vul het gesproken woord zoveel mogelijk aan met beelden en check of de betekenis van de informatie is ontvangen.
4. Intervenieer continu en schakel irrationele gedachten uit Mensen zullen niet meteen zien waarom sommige maatregelen genomen worden en zullen er dus niet aan meewerken. Houd dit goed in de gaten, blijf uitleggen wat je voor ogen hebt en waarom dat belangrijk is en zorg dat de dingen gedaan worden zoals jij wilt.
5. Zorg voor herkenbaarheid van duurzaamheid Middels symbolen, woorden, beelden of kleuren wordt veiligheid verankerd. Verankeren zorgt naast herkenbaarheid voor het vastleggen in het geheugen èn is een communicatiemiddel. Door voor een aantrekkelijke verankeringsvorm te kiezen beklijft het nog beter.
6. Laat werknemers zichtbaar onderdeel uitmaken van het bedrijf en werk aan het imago Voer de bedrijfidentiteit door (logo’s, kleuren) en stimuleer het dragen van bedrijfskleding. Dit creëert een groepsgevoel, cultuur wordt tastbaar en werknemers gaan behoren tot de ‘wij-groep’. Mensen willen nu eenmaal graag ergens bijhoren. Ze zullen trots en blij zijn bij het bedrijf te horen. Werk aan het imago, ook bij andere belanghebbenden, en draagvlak zal volgen.
7. Creëer een basis voor vertrouwen Deel je MVO ambities en ben open over je verwachtingen en doelstellingen. Vraag de mening van je medewerkers en neem die serieus
8. Beïnvloedt de werknemer, beïnvloedt de groep Overtuig enkele sleutelfiguren van je ideeën zodat hun gedrag verandert. De rest zal dan makkelijker volgen omdat mensen zich eerder laten overtuigen door de daden van anderen dan door welk ander bewijs dan ook.
9. Beloon mensen met je hart Gedrag wat beloond wordt neemt toe in frequentie. Dit houdt niet in dat je alles maar moet accepteren. Dingen die niet door de beugel kunnen moet je niet met de mantel der liefde bedekken.
10. Meet en vier resultaten Denk na over indicatoren; vertaal ze naar een scorecard, dit maakt de communicatie eenduidig en helder. Vergeet niet om successen te vieren. Dit stimuleert enorm. Immers, alles wat je aandacht geeft groeit.
11. Betrek de werknemer bij duurzaamheid Middels werkgroepjes over duurzaamheidsvraagstukken ofwel door de werknemer werkplekinspecties te laten uitvoeren wordt deze meer betrokken bij duurzaamheid. Als de werknemer zelf op zoek gaat naar het antwoord dan wordt de werknemer ‘eigenaar’ van de uitkomst, bijkomend voordeel is dat ze duurzaamheid als zinvol gaan ervaren. Dit werkt beter dan voorzeggen. Vraag dan ook altijd door tot de uitkomst gevonden wordt, blijf wel helpen en creëer daarbij een gevoel van openheid en vertrouwen.
12. Stimuleer cultuurvorming Om tot gewenste opbrengsten te komen is het nodig dat mensen gedrag op elkaar afstemmen. Er ontstaat een relatie, sociale afhankelijkheid, en er ontstaat ook een cultuur ‘hoe dingen gedaan worden’. Door zich met een cultuur te associëren verschaffen de leden een identiteit en committeren zij zich aan een aantal (vaak ongeschreven) afspraken over hoe men zich behoort te gedragen. Hier is het waar duurzaamheid automatisch gaat.
Hoe afhankelijker iemand is van de rest van de groep, des te sterker de neiging om zich aan te passen. Maak hier gebruik van, vorm (werk)groepjes, laat nieuwe argumenten kennen. Ben hier continu mee bezig; de beste resultaten worden immers bereikt als betrokkenen samenwerken en elkaars gedrag afstemmen. De wederzijdse opbrengsten zijn groot.
13. Coach en geef richting aan gedrag Waar het om gaat is richting te geven naar duurzaam gewenst gedrag. Medewerkers veranderen niet omdat de baas dat wil, ze veranderen als ze zelf overtuigd zijn van de noodzaak daarvan. Maak de noodzaak duidelijk. Spreek ze daarom aan in hun wereld en in hun taal. Ze voelen wanneer je oprecht en gemotiveerd bent. Ze veranderen gedrag als ze datzelfde gedrag ook bij jouw zien, laat mensen ondertussen hun mogelijkheden ervaren. Zorg dat de coach deze deskundigheid in huis heeft.
Het resultaat van veranderen is een shift naar de gewenste situatie. Denk hierbij goed na hoe het bedrijf gezien wil worden, daar zal naar toegewerkt moeten worden.

E. MVO Mission Statement en gedragscode
We willen met onze stakeholders (people) werken aan verdere verduurzaming in een krachtig MVO-programma. Hiervoor is onze MVO Mission Statement geformaliseerd en onze MVO Gedragscode opgesteld. Verder is het programma opgebouwd rondom vier kernthema’s: ‘kwaliteit & veiligheid’, ‘mens & milieu’, ‘lokale gemeenschap’ en ‘duurzame oplossingen’. Binnen de kernthema’s zijn doelstellingen, actieplannen en meetinstrumenten ontwikkeld om de voortgang en resultaten te bewaken.
MVO Mission Statement Gebr. Janssen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil bij alle activiteiten, in het bijzonder het faciliteren van duurzame oplossingen en energie besparen, continu een juiste balans vinden tussen verantwoorde sociale, milieu en economische effecten. Door het voortdurend analyseren van de impact van de bedrijfsvoering op mens en milieu, verbeteren we die processen waarbij de beste resultaten geboekt worden met het minimaliseren van de negatieve en maximaleren van de positieve impact.
MVO Gedragscode Gebr. Janssen heeft de MVO gedragscode op schrift vastgelegd. In dit document is opgenomen waar Gebr. Janssen voor staat. Denk daarbij aan het niet discrimineren, veilig werken, dat rekening gehouden wordt met belanghebbenden en de omgeving et cetera. De MVO gedragscode is ondertekend door de directie van Gebr. Janssen, wat betekent dat zij zich hier aan moeten en willen houden. Dat geldt natuurlijk ook voor alle medewerkers.
Stakeholdermanagement Het hebben van een stakeholderdialoog3 op zich is een principiële vereiste voor MVO. Het is belangrijk om duurzame relaties middels meervoudige waardecreatie te ontwikkelen.
Freeman heeft hier zijn stakeholders‐theorie over. Klik hier: http://www.youtube.com/watch?v=bIRUaLcvPe8 11
Samen kun je meer dan alleen, daarom zijn stakeholders belangrijk. Iedere stakeholder heeft zijn eigen belangen, wensen en claims ten aanzien van de organisatie. Het bedrijf staat voor de uitdaging al deze belangen en claims op een verantwoorde manier af te wegen en te managen om maatschappelijk verantwoord ondernemen mogelijk te maken.
Wanneer dilemma’s in een dialoog worden voorgelegd, worden stakeholders deelgenoot gemaakt en kan er wederzijds begrip ontstaan. Zodoende kan er ook draagvlak ontstaan voor de keuzes die gemaakt worden en compromissen die gesloten worden. Wanneer meer organisaties zo gaan denken en doen ontstaat er een keten van duurzame bedrijven. Een voorbeeld hiervan is de opkomst van bouwteamverbanden die al in een vroeg stadium bij elkaar komen waardoor expertises benut kunnen worden.
Bedenk altijd dat je duurzaam handelen niet alleen doet. Betrek klanten, medewerkers en leveranciers. Zij hebben vaak goede suggesties. Let wel: er zal altijd in overweging genomen worden ‘what’s in it for me’, maar ga op zoek naar gezamenlijke waarde. Zorg dat je de handen op elkaar krijgt. door samen te werken kunnen zaken eerder en efficiënter op orde gebracht worden. Bovendien blijft iedereen anders het wiel dingen uitvinden.
Een mooi voorbeeld is het energiepakket Zeker Groen. Zeker Groen biedt een volledig, duurzaam en voordelig energiepakket, èn er wordt direct een bijdrage geleverd aan het milieu! Zeker Groen is samenwerkingsverband van gerenommeerde partners. Het energiepakket bevat een moderne zuinige cv-ketel, zonnepanelen en energie van het energiebedrijf waarvoor geen grote investering ineens gedaan hoeft te worden.

F. MVO, omdat het moet, omdat het hoort, omdat het loont
MVO omdat het moet, omdat het hoort, omdat het loont. De scheidslijn tussen deze categorieën is niet altijd even scherp: het voortdurend niet voldoen aan maatschappelijke verwachtingen zal leiden tot een verlies van de ‘license to operate’ en daarmee brengt een bedrijf haar eigen continuïteit in gevaar. Andersom geredeneerd zal het blijven voldoen aan of overstijgen van maatschappelijke verwachtingen bijdragen aan het vermogen van een bedrijf om de continuïteit te waarborgen. Hier zien we een duivels-dilemma ontstaan.
Maatwerk is de oplossing; het hand in hand gaan van MVO en winstgevendheid is immers voor elk bedrijf anders. MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.
Het MVO-proces bij Gebr. Janssen loopt, waarbij het deelneemt aan duurzame activiteiten en ook duurzame activiteiten ontplooit. Middels het overbrengen van ideeën, tips en adviezen of gewoon door inzet en passie worden kleine duurzame stapjes genomen. Hierna een greep uit de genomen duurzame stapjes.
31 maart 2014 Leergang MVO, innovatie en verandermanagement 'de gouden driehoek'
17 mei 2014 Gebr. Janssen is deelnemer aan het energiebesparingsinitiatief Brabants Groen Energieloket
17 juni 2014 Lidmaatschap MVO Nederland
27 juni 2014 Onderscheiding door Gemeente Boxmeer met Fair Trade Sticker
1 augustus 2014 Gebr. Janssen ontvangt certificaat MVO-Wijzer
31 oktober 2014 Gebr.Janssen ontvangt voucher voor aanvraag PSO-certificaat
6 november 2014 Registratie Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB)
10 november 2014 Presentatie MVO Loont en Fairtrade Gemeente op ondernemersavond Maasvalleiwonen
23 november 2014 Deelname aan de 'Wij gaan voor groen-markt' in Boxmeer
2 december 2014 Deelname ondernemersbijeenkomst met publieke partners
16 december 2014 Ambassadeur Fairtrade Gemeente Boxmeer
21 januari 2015 Bedrijfsbezoek Papierfabriek Van Houtum te Swalmen
29 januari 2015 De Switch Challenge 'Feest van de vooruitgang'
16 maart 2015 Deelname groen-actie Gemeenten Land van Cuijk
17 april 2015 Deelname kennissessie 'Nuchter over bier'
20 april 2015 MVO Bedrijfsexcursie naar Wiltec te Uden

G. Voorbeelden wat je kunt doen
Fair Wear kleding
Werken doe je het lekkerst in comfortabele bedrijfskleding. Daarbij heeft Gebr. Janssen gekozen voor kleding van Fair Wear. En dat zmeteen een stuk lekkerder. De Fair Wear Foundation (FWF) is eenNederlandse organisatie die streeft naar goede arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie in landen waar kleding wordt geproduceerd voor de Nederlandse en de Europese markt.
Wij schenken eerlijke koffie en thee
Gebr. Janssen schenkt koffie en thee met het Fair Trade-keurmerk. Eerlijke handel of fair trade bevordert duurzame internationale handel, met name bij de export van arme landen naar rijke Westerse landen.
Lege batterijen? Wij nemen ze in!
Gebr. Janssen zorgt ook voor inzameling van afgedankte batterijen. Bij de magazijnwinkel van Gebr. Janssen kunt u uw lege batterijen achterlaten in de speciale verzamelton, die op gezette tijden wordt geleegd. Op deze manier dragen wij, samen met STIBAT, zorg voor een milieuvriendelijke verwerking van de batterijen.
Wij gebruiken gerecyclede draagtassen
We gebruiken papier niet onnodig en áls we het gebruiken, is dat papier uit bossen die volgens het Forest Stewardschip Council beheerd worden. Met FSC-papier worden waardevolle natuurbossen beschermd en is er een geregelde herplant.
Bij duurzaam ondernemen hoort verantwoord omgaan met papier. Een boom kan immers maar één keer worden gekapt en het duurt tientallen jaren voordat er een ‘waardige’ opvolger gegroeid is. Bij Gebr. Janssen zijn we daarom zuinig op papier. We drukken documenten niet af wanneer dat niet nodig is. We drukken dubbelzijdig af, daar waar dat kan en we gebruiken FSC-papier.
lf voor duurzaam Stroom uit zo elektriciteit komen immers geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrij. Zonnepanelen voorzien op een duurzame manier in een deel van de stroombehoefte van huishoudens, maar ook van bedrijven en organisaties. Gebr. Janssen heeft driehonderdzonnepanelen op het platte dak van het bedrijfspand van Gebr. Janssen aan de Hagelkruisstraat in Beugen geplaatst. Met de steeds verder stijgende energieprijzen is het steeds interessanter om zelf energie op te wekken via zonnepanelen. Gebr. Janssen onderstreept er bovendien zijn groene karakter mee en deinvestering is binnen zeven jaar terugverdiend.
website. Zo kan men op internet bijvoorbeeld doorlopend zien hoeveel energie er met deze panelen is opgewekt.
stimuleert en ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het invullen van hun maatschappelijke rol.
De voordelen van deze duurzame manier van factureren zijn voor de hand liggendDenk besparen op portokosten en inkt. Maar boven alles zorgt digitaal factureren er natuurlijk vooral voor dat we samen het papierverbruik kunnen verminderen en zo het milieu ontzien. Digitale facturen komen bovendien nóg sneller bij de ontvanger aan.
Energie-zuinige-verlichting heeft de toekomst
Energie-zuinige-verlichting is duurzaam, werkt op een laag voltage en bespaart flink wat elektriciteit: de energie wordt rechtstreeks omgezet in licht, en er ontstaat nauwelijks warmte. Waar één jaar continu gebruik van een gloeilamp makkelijk vijftig euro haalt, kost vergelijkbaar energie-zuinig-licht maar twee euro... Gebr. Janssen heeft haar magazijn- en showroomverlichting vervangen door energie-zuinige-verlichting. De levensduur van soms wel honderdduizend branduren biedt voordelen voor bijvoorbeeld openbare ruimtes, hotels en verlichting in hoge ruimtes, zoals entreehallen en trappenhuizen. Ter vergelijking: halogeenverlichting moet het doorgaans stellen met drieduizend branduren. Led-verlichting bijvoorbeeld geeft niet veel warmte af en is dus ook kindvriendelijk. Daarom is led-verlichting handig op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn.
drie kanten! Sinds be
een rol bij onze afvalsortering. Meer afvalscheiding is goed voor onze aarde, goed voor de mensen en het iszelfs goed voor onze ‘Profit’. Afvalscheiding bespaart grondstoffen en levert daarmee immers ook nog eens geld op. Een mooie drie-eenheid!
Whet milieu. De toiletten bij Gebr. Janssen hebben namelijk Satino Black toilet- en handdoekenpapier. Gemaakt van honderd procent oud papier en volledig veilig voor mens en milieu. En: nét zo wit en zacht als ander toiletpapier. Voor Gebr. Janssen is de keustap in het realiseren van onze duurzaamheidsdoelen. Daarmee lopen we voorop: wereldwijd worden elke dag 27.000 bomen doorde wc gespoeld. De meeste gebruikers vinden gerecycled papier namelijk niet zacht genoeg, waardoor acht van de tien velletjes worden gemaakt van bomen die speciaal voor ons achterwerk worden geveld. Daaraan doen wij niet meer mee.


H. Gerealiseerde duurzame oplossingen
Door de shift die wij maken presenteren wij ons nu steeds meer als een partner die energie-besparende en levensloopbestendige oplossingen in huis heeft. Natuurlijk voeren wij uit wat de markt vraagt, maar wij laten nu veel actiever zien wat allemaal kan. Dit willen wij delen met onze opdrachtgevers. We worden nu links en rechts al benaderd door het tonen van deze mogelijkheden.
Resultaten die een direct gevolg zijn van het MVO-beleid van Gebr. Janssen
Project in beeld - Koel onder een wit dak
De kazerne van de brandweer uit Leerdam heeft een bijzonder dak gekregen. Gebr. Janssen voerde het project uit met de Profatec Eco dakbedekking. Dit is een dakbedekking met een witte, reflecterende mineraalafwerking. Zonlicht wordt er in hoge mate door teruggekaatst. Dit verlaagt de oppervlaktetemperatuur met meer dan dertig graden Celsius en dat zorgt voor een aanzienlijk langere levensduur van de dakbedekking.
Dankzij het witte mineraal is er in de zomermaanden minder koeling nodig. Hierdoor is de uitstoot van CO2 door het gebouw stukken minder dan bij ‘zwarte’ dakbedekking. Bovendien is de mineraalafwerking van de Profatec Eco voorzien van een speciaal titaniumdioxide. Deze werkt als katalysator voor fijnstof die uit de lucht wordt opgevangen en onder invloed van zonlicht wordt omgezet in natuurlijke milieuneutrale stoffen, die bij een regenbui wegspoelen. Levensloopbestendig: Badkamers steeds vaker ‘toekomstproof’
De badkamer beleefde de laatste jaren een revival, met groeiende aandacht voor ontwerp, comfort en ontspanning. Daarbij zijn we verder gaan kijken dan enkel naar fraai ogende onderdelen. De moderne badkamer wordt steeds meer gericht op de toekomst: we noemen hem niets voor niets de multi-generatie badkamer. Steeds meer huiseigenaren denken vooruit bij de verbouwing van de badkamer zodat ze langer zelfstandig kunnen blijven.
Warmte daar waar het nodig is: Draadloos regelen met Evohome
De gemiddelde energierekening van Nederlandse huishoudens bestaat voor meer dan tweederde uit kosten voor verwarming en warm water. We verwarmen veel vertrekken die helemaal niet worden gebruikt. Evohome biedt een energiezuinige en draadloze oplossing: warmte daar waar het nodig is. Zo worden besparingen bereikt tot dertig procent. Onze adviseurs kunnen u alles vertellen over de mogelijkheden van dit regelsysteem.

I. MVO Loont
In juli 2011 startte Switch een ambitieus programma (MVO Loont) met als doel om in vier jaar tijd 20.000 ondernemers in Nederland tinspireren om verantwoord te ondernemen. Het management vandit programma ‘MVO Loont’ is in handen van Switch; de uitvowordt gedaan door Switch (Brabant en Zeeland) en een tiental partners die in de verschillende regio’s van het land goede netwerken hebben.
Wat kan Switch voor u doen
Netwerkbijeenkomsten Het begint met informatie, van experts, maar ook van collega ondernemers. De netwerkbijeenkomsten van Switch zijn daarvoor heel geschikt. Ze worden georganiseerd in uw eigen regio en bieden informatie en inspiratie. U krijgt enkele voorbeelden te zien van ondernemers die al volop met MVO bezig zijn en u leert de voordelen van MVO voor uw bedrijf kennen: productie-, omzet- en winstverhoging en imagoverbetering. Alle deelnemers krijgen bovendien een stappenplan aangereikt om te starten met MVO.
MVO-excursie Dhr. van Gehlen van Van Houtum: "Wij willen over een aantal jaren volledig CO2-neutraal zijn. Sterker nog, wij willen energie over hebben die we kunnen doorgeven aan onze omgeving". (Excursie bij Van Houtum, papierproducent in Swalmen)
Koplopers op het gebied van MVO delen hun enthousiasme en successen graag met andere ondernemers. Daarom organiseert Switch samen met deze ondernemers excursies naar hun bedrijven. Hier ziet men wat MVO in de praktijk betekent. Welke kansen het biedt, maar ook welke uitdagingen men tegenkomt. U leert niet alleen van het bedrijf dat u bezoekt, maar ook van de andere deelnemers.
De Duurzaam Doe Je Zelf-show Consultant & Interim Manager Kwaliteitzorg at KTBA: "Een leuke avond die verrassend leerzaam was met direct eenvoudig toepasbare tips, zeker de moeite waard! "
Om MVO goed te implementeren in uw bedrijf, heeft u uw medewerkers nodig. De Duurzaam Doe Je Zelf-show is hiervoor uitermate geschikt. De Duurzaam Doe Je Zelf-show leert deelnemers op een laagdrempelige manier over duurzaamheid. Kennisvragen, activiteiten en interactieve spellen wisselen elkaar af. Het kan u helpen uw medewerkers meer bewust te maken van MVO om hen zo mee te krijgen in uw MVO-ambities. Leuk, leerzaam en goed voor teambuilding.
Eerlijke Winkelroute Om duurzame ondernemers in de detailhandel en horeca te belonen, heeft MVO Loont de Eerlijke Winkelroute. Een route door het centrum van de stad langs winkels met streekproducten, fair trade en/of tweedehands producten. Er zijn al Eerlijke Winkelroutes in alle grote steden van Brabant. In december krijgt ook Helmond een Eerlijke Winkelroute en voor volgend jaar hebben we een verzoek binnen voor Oosterhout. De Eerlijke Winkelroute is er vanaf half december ook als app, dus houd onze website in de gaten of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.
MVO-prijs Niels Bek, eigenaar Bek ‘het winnen van de MVO-prijs heeft ons imago een enorme boost gegeven.’
Steeds meer consumenten vragen naar verantwoorde producten. Mocht u dus al een eindje op weg zijn met MVO, dan is het goed hierover te communiceren. De MVO-prijs kan hierbij helpen. De MVO-prijs is een tweejaarlijkse prijs voor ondernemers die succes hebben door maatschappelijk
verantwoord te ondernemen. Door deze prijzen komen de ‘best practices’ in beeld. De prijzen fungeren als inspiratiebron voor andere ondernemers en betrekken ook consumenten: inwoners uit een deelnemende gemeente kiezen online drie finalisten. Een vakjury kiest uiteindelijk de winnaar, o.a. aan de hand van een bedrijfsbezoek. MVO Loont organiseert de MVO-prijzen i.s.m. gemeenten.
Geïnspireerd geraakt Kijk dan voor meer informatie en alle adressen op www.mvoloont.com
MVO Loont is mede mogelijk gemaakt door een investering van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Switch is een onafhankelijke organisatie die ondernemers en consumenten ondersteunt bij het kiezen voor een duurzame toekomst.
The 5 ways to create success
Samen met een aantal ondernemers heeft MVO Loont deze ‘5 ways to create success’ opgesteld.
1. Verkoop niet alleen een product, maar ook een verhaal of het product schuil gaat.
eerste chocolademerk ter wereld dat op wis z'n reep 100% slaafvrij te maken. De mediacampagne rondom 'slaafvrije chocresulteerde in goede verkoopcijfers van Tony's én veel nieuwe initiatieven rond cacao. De zoektocht naar slaafvrije chocolade vormt een spannend verhaal waar je als consument via verschillende media in meegenomen wordt.
TKies een aansprekbouw daar je bedrijfsverhaal omheen. Zorg voor een authentiek verhaal dat gedragen wordt binnen het bedrijf. Anders ben je het vertrouwen zo kwijt. Maak het groots en tot de verbeelding sprekend.
Breng consumenten in contac
energie rechtstreeks bij een duurzame producent in te kopen?"
voor consumenten om hun energie rechtstreeks van de windmoleneigenaar te kopen, via een onlinemarktplaats. Zo weet de klant precies waar zijn stroom vandaan komt, van welke bron: wind-, bio- of zonne-energie, en waar zijn geld naartoe gaat. Naast het verbinden van consument en producent, wilVandebron een belangrijke rol spelen in de overgang naar een autonome energievoorziening.
TKies voor kortere kterugdringen van het aantal schakels in de keten biedt. Ze kiezen bijvoorbeeld voo

S
The Dut zeewier, wordt op festivalsfastfoodalternatief heeft al meerdere prijzen gewonnen voor besteen coolste vegan product. The Dutch Weedburger probteelt van zeewier als nieuwe bedrijfstak in Nederland een bgeven. "Zeewier is een 'superfood' met een combinatie van eiwittenvergelijkbaar aan vlees. De overgang naar deze eiwitbron van de steem enorm ontlasten, doordat er geen schaarse landbouwgrond bruikt wordt bij de teelt." Tip van Switch: Maak radicale keuzes. Voorbeelden zijn het a
toekomst zal de druk op het ecos
veel lokale ondernover de vloer en horen wat er speelt. Voor internationale ketens merkt Switch ondemeer de groeiende roep om transparantie en steeds meer weerstand tegen slechte digheden. Dit leidt tot veranderingen in handelsketens, vooral bij koplopers. ar van je product Maak ketens op maat
arbeidsomsta
om nieuwe logistieke oplossingen en productiemethoden. En het brengt veel kansenvoor ondernemers: meer ketensamenwerking, al. Maak ketens op maat. Bedrijven zetten hu
innovatie, minder grondstoffenverbruik en minder af
normaal gesprokeinvesteringen of onzekerheid van afzetkanalen. Hiermee ontstaan vaak ketens met nieuwe rollen. Het inzicht ontstaat dat een ndige rol in de keten afhankelijk is van de waarde die je toevoegt. De handelaar orbeeld van een 'dozenschuiver' in een gewaardet met bodemverbetering.
toekomstbest
5. Wees transparant en meetbaar Winst maken met transparantere ketens Dopper doet dat door kraanwater te promoten en de berg plastic afval terug te dringen. Hiervoor ontwikkelde Dopper het ideale flesje voor kraanwater; duurzaam, handig en mooi. Wegwerpflesjes heb je niet meer nodig, dus dat scheelt plastic afval! De Dopper is een Nederlands ontwerp en wordt klimaatneutraal geproduceerd, is vrij van BPA en draagt bij aan drinkwaterprojecten in Nepal.
Tip van Switch: Steeds meer bedrijven weten waar hun ingekochte producten vandaan komen. Ze weten wat er in de keten speelt en maken hierover afspraken met leveranciers. Tracking and tracing en storytelling komen op. Audits en inspecties blijven nodig, maar in een andere vorm. Daarnaast verhuist veel productie van lagelonenlanden deze kant op. Om beter inzicht te hebben in omstandigheden in de keten, maar ook om sneller en meer op maat te kunnen leveren en zo verspilling tegen te gaan. Hogere lonen worden dan gecompenseerd met lagere transportkosten en minder onverkochte voorraad.

Bijlagen
MVO-beheerssysteem: MVO-Wijzer
Teneinde de omgang met de diverse MVO‐aspecten te kunnen waarborgen en verbeteren is het wenselijk dat de verschillende processen beheerst en bewaakt worden. Hiertoe hanteert Gebr. Janssen het MVO-beheerssysteem de MVO-Wijzer. Als inspiratiebron voor het implementeren van MVO is de ISO 26000 gebruikt, waarbij de MVO-wijzer mede is gebruikt om aan ISO 26000 concretere invulling te geven. Van hieruit is een systeem van Missie & Visie, inventarisatie huidige situatie, jaarplan, communicatie en uitvoering, controle en evaluatie middels een managementreview opgebouwd. Met als basis een lange termijn visie, is het MVO-beheerssysteem opgezet vanuit de gedachte middels een Plan‐Do‐Check‐Act‐cyclus (PDCA) op jaarbasis het systeem toe te passen en bij te stellen waar nodig.
De ISO 26000 is een wereldwijde richtlijn voor MVO. Deze is niet certificeerbaar maar wel geeft deze richtlijn adviezen over hoe organisaties MVO-aspecten kunnen koppelen aan al bestaande managementsystemen in organisaties. Geënt op de ISO 26000 is de MVO-wijzer. Een eenvoudig en pragmatisch hulpmiddel dat kan worden opgenomen in het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem. Ter info: de MVO-wijzer is één van de MVO-managementsystemen in Nederland.
De MVO-wijzer geeft aan: - dat de organisatie MVO onderwerpen intern goed op orde heeft - dat de organisatie MVO principes (people, planet, profit) centraal stelt - geeft inzicht in de MVO beleving van medewerkers en leidinggevenden - maakt MVO activiteiten aantoonbaar door MVO-verklaring en MVO-certificaat Naast de MVO-Wijzer zijn de volgende managementsystemen belangrijk voor Gebr. Janssen:
Klik hier voor De MVO Wijzer: http://de-mvowijzer.nl/
Klik hier voor VCA: (VCA staat voor VGM (Veiligheid Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers http://www.vca.nl
Klik hier voor CO2-Prestatieladder: http://www.co2-prestatieladder.nl
Klik hier voor Prestatieladder Socialer Ondernemen: http://www.pso-nederland.nl

Diverse artikelen over Gebr. Janssen
7 april 2014 - Interview IBN Arbeidsintegratie met Peter van Houtum "Voor ons als dakdekkers- en installatiebedrijf is MVO invullen moeilijker. Met IBN lukt dat." De overheid gaat alleen nog zaken doen met partijen die hun MVO-beleid goed op de rit hebben. In de selectieprocedure wordt daarom steeds vaker gelet op Social Return. Interview met Peter van Houtum. Lees meer:
6 mei 2014 - Artikel 'Werk maken van duurzaamheid' geplaatst in Bedrijvig Land van Cuijk & Noord-Limburg Gebr. Janssen Beugen maakt flink werk van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). ‘Concreet en aantoonbaar aandacht’ voor MVO is wat het bedrijf wil. Peter van Houtum, directeur bij Gebr. Janssen: “MVO wordt duurzaam opgenomen in ons gedragspatroon. We gaan steeds meer door een groene bril kijken. En deze gaat nooit meer af!” Lees meer
10 september 2014 - Artikel ‘MVO moet in onze haarvaten zitten’ geplaatst in Cuijk Business Gebroeders Janssen Beugen zetten in op MVO. De focus ligt sinds enkele jaren op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, en niet als ‘window dressing’ maar recht vanuit ons hart. Dat betekent dat het hele bedrijf er mee bezig is, iedereen van hoog tot laag. Lees meer 17 februari 2015 - Interview Regio in Bedrijf Onder het item MVO & Innovatie is Switch-relatie Peter van Houtum aan het woord in een interview met Regio in Bedrijf. Switch helpt bedrijven bij het uitvoeren van hun MVO-programma. Zo ook bij Gebr. Janssen in Beugen. Peter van Houtum vat de belangrijkste boodschap over MVO kort samen: "Je moet het gewoon doen!" Lees meer
24 maart 2015 - Interview Robert vd Heuvel in 'Duurzaam Special - De Maasdriehoek' Duurzame, energiebesparende oplossingen binnen handbereik. Duurzaamheid is een ‘hot’ item. Ook de wetgeving is gericht op duurzaamheid, legt directeur Robert van den Heuvel van Gebr. Janssen uit. “Door de energie-eisen in het Bouwbesluit 2015 zullen we duurzamer móeten gaan bouwen, omdat anders simpelweg bouwvergunningen geweigerd worden.” Lees meer

< terug naar nieuwsoverzicht

NIEUWs

Op de hoogte blijven van nieuws binnen Gebr. Janssen in Beugen of ontwikkelingen binnen de branche? Volg ons op Facebook of Twitter.