Duurzaam Ondernemen

Kwaliteit en vakmanschap. Daar valt ook duurzaam ondernemen, ook wel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) onder. Voor Gebr. Janssen geen loze termen, maar een vanzelfsprekendheid. Dat vinden we logisch, zeker na 125 jaar historie.

Onze ambities zijn niet alleen gericht op winstgevendheid (profit). Ze gaan ook over de omgeving waarin we leven en werken (planet) en over mensen die met ons te maken hebben: onze klanten, leveranciers, gemeenschap en medewerkers (people).

We willen met onze stakeholders werken aan verdere verduurzaming in een krachtig MVO-programma. Hiervoor is onze MVO Mission Statement geformaliseerd en onze MVO Gedragscode opgesteld. Verder is het programma opgebouwd rondom vier kernthema’s: kwaliteit & veiligheid, mens & milieu, lokale gemeenschap en duurzame oplossingen. Binnen de kernthema’s zijn doelstellingen, actieplannen en meetinstrumenten ontwikkeld om de voortgang en resultaten te bewaken.

MVO Mission Statement
Gebr. Janssen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil bij alle activiteiten, in het bijzonder het faciliteren van duurzame oplossingen en energie besparen, continu een juiste balans vinden tussen verantwoorde sociale, milieu en economische effecten. Door het voortdurend analyseren van de impact van de bedrijfsvoering op mens en milieu, verbeteren we die processen waarbij de beste resultaten geboekt worden met het minimaliseren van de negatieve en maximaleren van de positieve impact.

MVO Gedragscode
Gebr. Janssen heeft de MVO gedragscode op schrift vastgelegd. In dit document is opgenomen waar Gebr. Janssen voor staat. Denk daarbij aan het niet discrimineren, veilig werken, dat rekening gehouden wordt met belanghebbenden en de omgeving et cetera. De MVO gedragscode is ondertekend door de directie van Gebr. Janssen, wat betekent dat zij zich hier aan moeten en willen houden. Dat geldt natuurlijk ook voor alle medewerkers.
Download hier de MVO Gedragscode.

Wat doet Gebr. Janssen zoal op het gebied van duurzaamheid?

  • Kwaliteit & Veiligheid: Binnen Gebr. Janssen is naast kwaliteit veel aandacht voor gezond en veilig werken. Peter van Houtum, veiligheidsfunctionaris binnen Gebr. Janssen, ontwikkelde V.A.K. en schreef een boekje over veiligheid, bedoeld voor de hele branche (deze publicatie is te downloaden op deze website onder publicaties).
  • Mens & Milieu: Gebr. Janssen werkt milieuvriendelijk. Bij de inkoop van materialen kijken we kritisch naar de herkomst en voor onze dagelijkse werkzaamheden houden we rekening met energieverbruik en milieubelasting. Denk hierbij aan afvalscheiding en ook aan Fair Trade, Fair Wear en FSC producten. Niet altijd de gemakkelijkste weg, maar wel de juiste. Verder hebben wij hebben een programma om onze CO2 Footprint te verminderen. Voor onze huidige CO2 Footprint neem een bezoek aan Duurzame Leverancier.
    Voor gezondheid is een vitaliteitsprogramma is hiervoor opgezet voor de medewerkers waarbij samengewerkt wordt met onder meer de arbodienst, de bedrijfsarts, sportscholen en fysiotherapeuten.
  • Lokale gemeenschap: We zetten ons in voor de gemeenschap. Gebr. Janssen sponsort tal van lokale verenigingen en evenementen en levert zo een bijdrage aan de leefbaarheid van Beugen en de omliggende dorpen. Ook biedt Gebr. Janssen leerling- en stageplaatsen aan, en kansen aan mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.
  • Duurzame oplossingen: We stimuleren energiebesparing. Gebr. Janssen is een van de Meer Met Minder aanbieders die energiebesparende maatregelen uitvoeren. Ook participeert Gebr. Janssen in het Brabants Groen Energieloket. Bij maatregelen denk aan het toepassen van isolatie en zonnepanelen, maar ook aan groene daken en innovatieve technieken.

MVO Certificering
Gebr. Janssen is gecertificeerd voor de MVO-Wijzer. De MVO-Wijzer is gebaseerd op de internationale standaard ISO 26000.
De MVO-Wijzer maakt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen inzichtelijk en aantoonbaar. Klik hier voor het MVO-certificaat.