Duurzame activiteiten

Gebr. Janssen ontplooit en neemt deel aan duurzame activiteiten.
Middels het overbrengen van ideeën, tips en adviezen of gewoon door inzet en passie worden kleine duurzame stapjes genomen.
Veel kleine stapjes maken samen toch een grote stap waar we trots op kunnen zijn.
Hierna een greep uit de genomen duurzame stapjes met korte beschrijving en doorlink naar 'lees meer'.

6 december 2017 - Publicatie artikel veilig en gezond werken
In het dakenvakblad Roofs is het 2e artikel gepubliceerd in de reeks veilig en gezond werken met als onderwerp 'Werkschoenen op maat voor een duurzame vitale toekomst'.
Auteur van dit artikel is Peter van Houtum.
Lees meer


23 november 2017 - Gastheer Themabijeenkomst DBO gericht op de veranderende energiemarkt.
DBO heeft een themabijeenkomst georganiseerd bij Gebr. Janssen gericht op de veranderde energiemarkt.
Gepresenteerd is een nteressante presentatie over onder andere zonnepanelen en de wet- en regelgeving omtrent energie. Goed om te zien dat dit bij veel ondernemers leeft!
Lees meer

23 november 2017 - Lezingencyclus Inspirerend Leidinggeven
De 10 geboden voor het milieu, de ecologische voetafdruk; hoe zet je dat in om je organisatie richting duurzaam ondernemen te krijgen met enthousiaste inzet van je medewerkers?In de lezingencyclus inspirerend leidinggeven heeft Marjolein Tiemens (Groen Geloven) op donderdag 23 november een lezing gegeven. Een van de aanwezigen was Peter van Houtum.
Lees meer

13 november 2017 - Cicero-bijeenkomst 'Succesvol oud worden met Ruud Kempen'
Directielid Peter van Houtum is aanwezig geweest op de zeer boeiende Cicero-bijeenkomst met als thema 'Succesvol oud worden'. Cicero presenteerde het boeiende verhaal van professor sociale gerontologie Ruud Kempen. Hij gaat in op de vraag 'Succesvol oud worden: toeval of eigen regie?'
Lees meer

7 november 2017 - Publicatie artikel veilig en gezond werken
In het dakenvakblad Roofs is het 1e artikel gepubliceerd in de reeks veilig en gezond werken met als onderwerp 'Spreekuur fysiotherapie voor een duurzame vitale toekomst'.
Auteur van dit artikel is Peter van Houtum.
Lees meer

18 september 2017 - Opmerkingen-sessie revisie A-blad Hellende Daken
Het A-blad Hellende Daken (meest recente publicatie jaar 2009) is aan een revisie toe. Peter van Houtum (KAM-coördinator Gebr. Janssen) heeft namens branchevereniging Het Hellende Dak meegewerkt aan deze revisie tijdens een 'opmerkingen-sessie'. Deze opmerkingen hebben de status van 'advies' aan Volandis. Het A-blad Hellende Daken is ook input voor de Arbocatalogus Hellende Daken en geeft aan 'zo doen we dit in de branche'.
Lees meer

24 augustus 2017 - Artikel Regio in Bedrijf
In de jaaruitgave van Regio in Bedrijf editie 2017 is een artikel gepubliceerd over het duurzaam ondernemen door Gebr. Janssen. Aan bod komen de ambities, het MVO-programma, de MVO-Gedragscode en de MVO-Mission Statement. Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking met AgriFood Capital.
Lees meer

31 juli 2017 - Reactie op een stelling over veilig werken in het vakblad K&S
Een korte reactie wordt gegeven door Peter van Houtum op de stelling 'Een speciale dag waarop aandacht is voor veilig werken in de bouw is overbodig'.
Lees meer

14 juli 2017 - Blog PSO Nederland 'Sociaal Ondernemen: de nieuwe norm?'
“Aan mij werd de vraag gesteld wat ik vind van Sociaal ondernemen,” aldus Peter van Houtum, financieel directeur van Gebr. Janssen, de onderneming die in de volksmond ook wel bekend staat als Janssen Beugen.
“Kort, maar krachtig: we leven allemaal in dezelfde maatschappij. Wanneer iedere ondernemer....
Lees meer

28 juni 2017 - Bijeenkomst Cubox  'Een pondje Duurzaamheid, graag!'
Theo Huijbers en Peter van Houtum hebben zich laten onderdompelen in een Rondje Duurzaam Rijkevoort welke georganiseerd is door ondernemersvereniging Cubox. Rode draad in deze bijeenkomst en de presentaties is hoe en op welke wijze duurzaamheid in de bedrijfsvoering een rol speelt.
Lees meer

15 juni 2017 - Deelname klankbordbijeenkomst thema CO2
Peter van Houtum heeft de klankbordbijeenkomst thema CO2 bijgewoond (een initiatief van: De Duurzame Leverancier. De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers). De doelstelling van de bijeenkomst is CO2-uitstoot verminderen.
Lees meer


3 april 2017 - Deelname MVO-bijeenkomst: Kunt u al chocolade maken van duurzaam ondernemen?
Door de Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg is een MVO-bijeenkomst georganiseerd over duurzaam ondernemen. Leo v.d. Heuvel is aanwezig geweest op deze thema-bijeenkomst met als titel 'Kunt u al chocolade maken van duurzaam ondernemen?' waarbij belangwekkende regionale thema's aan de orde zijn gekomen.
Lees meer

30 maart 2017 - Deelname klankbordbijeenkomst thema CO2
Peter van Houtum heeft de klankbordbijeenkomst thema CO2 bijgewoond (een initiatief van: De Duurzame Leverancier. De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers). De doelstelling van de bijeenkomst is CO2-uitstoot verminderen.
Lees meer


22 maart 2017 - Lezing duurzaamheid: Praktijkvoorbeelden in een veranderende omgeving
Op woensdag 22 maart 2017 heeft er in Boxmeer een bijeenkomst plaatsgevonden van de Vastgoedsociëteit LvCM. De avond heeft als thema: “Duurzaamheid in de gebouwde omgeving!” waarbij Robert v.d. Heuvel één van de lezingen voor zijn rekening heeft genomen. Robert heeft verteld over duurzaamheid: Praktijkvoorbeelden in een veranderende wereld.
Lees meer

14 maart 2017 - Heraudit PSO-certificering
Op 14 maart heeft met positief gevolgd de heraudit plaatsgevonden voor de PSO-certificering. Trots zijn we op het feit dat opnieuw een PSO-certificaat afgegeven zal worden voor trede 2. Toelichting: Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Gebr. Janssen niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

2 maart 2017 - Fairtrade Nieuwsbrief 2016
In 2016 is er in Boxmeer weer veel gebeurd op het gebied van fairtrade en de Werkgroep Fairtrade gemeente Boxmeer laat dit in dit jaaroverzicht graag zien. Duidelijk is dat de aandacht voor fairtrade nog steeds groeit en de werkgroep is daar erg blij mee. Ook de activiteiten van Peter van Houtum en Gebr. Janssen worden hierin vernoemd.
Lees meer

2 februari 2017 - VPM-ledenbijeenkomst: Duurzame Inzetbaarheid
Financieel directeur Peter van Houtum, tevens verantwoordelijk voor HR/P&O heeft de eerste VPM-ledenbijeenkomst in 2017 bezocht met als thema: Hoe kunnen we onze medewerkers duurzaam inzetbaar houden tot aan hun pensioengerechtigde leeftijd?
Lees meer

23 en 24 januari 2017 - Hercertificering CO2-Prestatieladder trede 3 - MVO Wijzer - VCA**
Gebr. Janssen heeft haar duurzame activiteiten een gehercertificeerd vervolg gegeven. Met positief resultaat zijn twee auditdagen afgesloten. De procedures CO2-Prestatieladder, de MVO-Wijzer en VCA** zijn doorgelicht en waar nodig zijn punten van aandacht aan de orde gekomen. De volgende audit staat in de planning voor begin jaar 2018.

22 november 2016 - Deelname klankbordbijeenkomst thema CO2
Peter van Houtum heeft de klankbordbijeenkomst thema CO2 bijgewoond (een initiatief van: De Duurzame Leverancier. De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers). De doelstelling van de bijeenkomst is CO2-uitstoot verminderen.
Lees meer

November 2016 - Interview in InstallateursZaken
Een interview met Robert van den Heuvel en Peter van Houtum met als onderwerp 'Bevlogen vitaal: Stormen doorstaan door te investeren in personeel'.
Het bedrijf heeft stormen doorstaan en altijd koers gehouden. Hoe? Onder meer door te blijven investeren in personeel.
Lees meer

24 en 25 september 2016 - Deelnemer Gezondheidsbeurs Land van Cuijk & Noord-Limburg
Gebr. Janssen duikt in een gezond avontuur en neemt deel aan de Gezondheidsbeurs Land van Cuijk & Noord-Limburg in het laatste weekend van september 2016. Gebr. Janssen toonde er de ‘badkamer van morgen’. Met deze badkamer kiest u voor extra comfort en bent u voorbereid op de toekomst.
Lees meer

20 september 2016 - Deelname klankbordbijeenkomst thema CO2
Leo v.d. Heuvel heeft de klankbordbijeenkomst thema CO2 bijgewoond (een initiatief van: De Duurzame Leverancier. De Duurzame Leverancier is het platform voor organisaties die investeren in duurzaamheid. Het initiatief helpt leveranciers bij de opzet van een duurzame bedrijfsvoering en opdrachtgevers bij het vinden van duurzame leveranciers). De doelstelling van de bijeenkomst is CO2-uitstoot verminderen.
Lees meer

13 september 2016 - Nominatie Vitality Manager van het jaar 2016
Peter van Houtum, financieel directeur bij Gebr. Janssen, is één van de drie genomineerden voor de Vitality Manager van het Jaar Award. De Award werd uitgereikt tijdens het Arbo Innovatie Congres, verzorgd door Gezond in Bedrijf, dat gezondheidsmanagement stimuleert. Op 13 september hielden zij hun presentatie op het Arbo Innovatie Congres. Ofschoon ‘onze’ Peter net naast de prijs greep, mag hij deze nominatie met trots uitdragen.
Lees meer

5 juli 2016 - Artikel dakenvakblad Roofs.
In het dakenvakblad Roofs is onder de kop 'Sociale Innovatie' het artikel geplaatst 'Vitaal met je VAK bezig zijn'. In het kader van de Leergang Organisatie Vitaliteit schreef Peter van Houtum van Gebr. Janssen uit Beugen het manifest 'Vitaal met je VAK bezig zijn'. Dit artikel beschrijft het strategisch ontwikkelplan voor Gebr. Janssen uit Beugen om te komen tot haar doelstelling: vitale mensen in een vitale organisatie.
Lees meer

23 mei 2016 - Eerste recyclebare kleding Saved by Design voor Gebr. Janssen
Installatiebedrijf Gebr. Janssen uit Beugen nam op 23 mei als eerste bedrijf in Nederland recyclebare werkkleding in gebruik van Saved by Design. Deze kleding, geleverd door Mipa Bedrijfskleding uit Sambeek, is duurzaam geproduceerd en ontworpen voor hergebruik.
Lees meer

13 april 2016 - Spreker symposium Op grote hoogte 'sociale innovatie in de dakbedekkingsbranche'
Het symposium gaat over de arbeidsverhoudingen in de bedrijfstak, die zijn onderzocht in het kader van het sectorplan BIKUDAK. Eén van de sprekers (en tevens panellid) is Peter van Houtum. De titel van zijn presentatie is 'Vitaal met je VAK bezig zijn'. Klik hier voor het dagprogramma. Klik hier voor het artikel gepubliceerd in het dakenvakblad Roofs.

18 maart 2016 - Certificering CO2-Prestatieladder trede 3
Trots is Gebr. Janssen op de certificering voor de CO2-Prestatieladder. De eerste audit is beëindigd met een positief resultaat. Trede 3 is een feit! Na een jaar hard werken kan Gebr. Janssen haar voorbeeldfunctie officieel uitdragen naar haar medewerkers en naar andere bedrijven. Immers, CO2-reductie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij Gebr. Janssen voorbeeld wil zijn om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving.
Lees meer

18 februari 2016 - Kennis- en Inspiratiemiddag Social Return
Namens Gebr. Janssen was Theo Huijbers aanwezig op de Kennis- en Inspiratiemiddag Social Return bij Wonen Limburg. Deze middag leverde nieuwe inzichten en inspiratie op over Social Return. Wonen Limburg staat midden in de maatschappij en wil een aantoonbare bijdrage leveren aan de samenleving.
Lees meer

23 december 2015 - Publicatie MVO-inspanningen 2014-2015
De meest recente MVO-inspanningen zijn gebundeld in de nieuwste editie van Gebr. Janssen Nieuws. Deze bundeling is het verhaal van de Gebr. Janssen op weg naar MVO, waarbij we hopen andere bedrijven inspireren en motiveren om met MVO aan de slag te gaan.
Lees meer

19 november 2015 - Jaardiner AANtWERK
Duurzaam ondernemen - Yes we can!: Gebr. Janssen heeft aangesloten aan het jaardiner AANtWERK met thema 'duurzaam ondernemen - Yes we can!' om niet alleen te genieten maar ook te leren waarom duurzaam ondernemen zou normaal moeten zijn voor bedrijven. Gastspreker tijdens deze bijeenkomst: Leen Zevenbergen.
Lees meer

29 oktober 2015 - Fairtrade diner
De Werkgroep Fairtrade gemeente Boxmeer steekt de handen uit de mouwen en gaat de keuken in. Er wordt culinair gekookt in de Nationale Fairtradeweek. Namens Gebr. Janssen hebben Leo vd Heuvel en Peter v Houtum aangeschoven.
Lees meer

8 oktober 2015 - Masterclass Groei, ontwikkeling en inzetbaarheid
Peter van Houtum van Gebr. Janssen heeft de ledenbijeenkomst bijgewoond georganiseerd door VPM in het teken van Groei, ontwikkeling en inzetbaarheid. Spreker is Felix Steemers. Felix Steemers heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar duurzame inzetbaarheid en cognitieve flexibiliteit van medewerkers binnen organisaties.
Lees meer

3 en 4 oktober 2015 - Maasvalleiwonenbeurs - Het startpunt voor uw duurzame toekomst
Op 3 en 4 oktober staat de woon- en (ver)bouw beurs van Maasvalleiwonen op de agenda; Gebr. Janssen is mede-organisator van dit duurzame evenement. Bijna vijftig bedrijven op het gebied van wonen, bouwen, verbouwen, inrichten en duurzaamheid bieden een kijkje in hun keuken en presenteren de laatste ontwikkelingen, nieuwe producten en actuele werkwijzen. Het thema is duurzaamheid: groen ondernemen, groen bouwen en groen wonen.
Lees meer

23 september 2015 - Tafelgast forumdiscussie 'Sociaal ondernemen: illusie of kans?'
Ondernemersvereniging Cubox  organiseert een interessante forumdiscussie over een ‘hot’ thema dat de gemoederen al enige tijd bezighoudt: Maatschappelijk ondernemen?! Is dit hetzelfde als sociaal ondernemen… Een opkomend thema met meerwaarde, dat nieuw licht laat schijnen? Of louter een illusie en zo’n verplichting? Alle forumdeelnemers zijn gepokt en gemazeld in het ondernemerschap: Fred van de Valk (v/d Valk-concern), Peter van Houtum (Gebr. Janssen), Toon Ebben (Boomkwekerij Ebben), Maarten Gielen (IBN), Pascal Graat (Bol-accountants) en Cuboxvoorzitter Emile Willems (TooBee BV). De discussie staat onder leiding van veel gevraagd presentator en magisch mentalist: Jan Reinder.
Lees meer

15 september 2015 - Arbo Innovatie Congres 2015
Gebr. Janssen heeft in de persoon van Peter van Houtum deelgenomen aan het Arbo Innovatie Congres 2015. De rode draad van het congres: 'vernieuwen, doorbreken en anders denken'. Een leerzame bijeenkomst met een uitgebreid palet op het vakgebied Arbo in beeld met koppeling in de praktijk.
Lees meer

7 juli 2015 - Publicatie MVO-artikel vakblad Roofs
MVO coördinator Peter van Houtum heeft meegewerkt aan een publicatie in het vakblad Roofs in de dakenbranche. Het artikel: MVO is een proces, geen eindbestemming. MVO is ondernemen met aandacht voor de zogeheten Triple P: People, Planet en Profit.
Lees meer

4 juni 2015 - Publicatie boek 'MVO, een praktijkvoorbeeld'
Peter van Houtum, directeur en MVO-coördinator van de Gebr. Janssen, heeft hun MVO-inspanningen opgeschreven. “MVO en het MKB: Een praktijkvoorbeeld” is het verhaal van de Gebr. Janssen op weg naar MVO, maar zal zeker andere bedrijven inspireren en motiveren om met MVO aan de slag te gaan.
Lees meer

4 juni 2015 - Duurzaam rondje Beugen door Cubox - ‘Duurzaam is ook vaak goedkoper’
Onder het motto 'Duurzaam is ook vaak goedkoper' is de ondernemingsverening Cubox op bezoek gegaan bij twee bijzondere familiebedrijven die duurzaamheid hoog in hun vaandel hebben: Gebr. Janssen in Beugen en het vervoersbedrijf RTO in Beugen.
Lees meer

2 juni 2015 - Gebr. Janssen behaalt trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)
Vanaf 1 april 2015 zijn wij een PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Gebr. Janssen niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.
Lees meer

5 mei 2015 - Gebr. Janssen is dealer Zeker Groen
Zeker Groen biedt een volledig, duurzaam en voordelig energiepakket, èn er wordt direct een bijdrage geleverd aan het milieu! Zeker Groen is samenwerkingsverband van gerenommeerde partners. Het energiepakket bevat een moderne zuinige cv-ketel, zonnepanelen en energie van het energiebedrijf waarvoor geen grote investering ineens gedaan hoeft te worden.
Lees meer

20 april 2015 - MVO Bedrijfsexcursie naar Wiltec te Uden
Tijdens de excursie was te zien wat Wiltec zoal doet aan MVO en lange termijn denken en hoe zij juist daarmee winst maakt; met voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en interactie over de toepasbaarheid hiervan binnen het eigen bedrijf.
Lees meer

17 april 2015 - Deelname kennissessie 'Nuchter over bier'
Deelname aan de door Aon Risk Solutions georganiseerde kennissessie ‘Nuchter over Bier’ met als hoofdonderwerp: Vitale werknemers brengen uw bedrijf in beweging! Gastheer en winnaar van de MVO Nederland Award 2014 Gulpener Bierbrouwerij heeft de aanwezigen meegenomen in Gulpener’s nieuwe visie en merkbeeld. De Vrije Brouwer!
Lees meer

24 maart 2015 - Interview Robert vd Heuvel in 'Duurzaam Special - De Maasdriehoek'
Duurzame, energiebesparende oplossingen binnen handbereik. Duurzaamheid is een ‘hot’ item. Ook de wetgeving is gericht op duurzaamheid, legt directeur Robert van den Heuvel van Gebr. Janssen uit. “Door de energie-eisen in het Bouwbesluit 2015 zullen we duurzamer móeten gaan bouwen, omdat anders simpelweg bouwvergunningen geweigerd worden.”
Lees meer

16 maart 2015 - Deelname groen-actie Gemeenten Land van Cuijk
De gemeenten in het Land van Cuijk zijn druk bezig de openbare ruimte klimaatbestendig te maken. Particulieren kunnen ook maatregelen treffen. Om daarin meer inzicht te geven, is een ‘tuinvergroeningsactie’ gestart. Alle ‘klimaatregelen’ worden zichtbaar gemaakt in voorbeeldtuinen. Daarvan is er één te vinden bij Gebr. Janssen. Wij zijn immers specialist in de aanleg van groene daken.
Lees meer

17 februari 2015 - Interview Regio in Bedrijf
Onder het item MVO & Innovatie is Switch-relatie Peter van Houtum aan het woord in een interview met Regio in Bedrijf. Switch helpt bedrijven bij het uitvoeren van hun MVO-programma. Zo ook bij Gebr. Janssen in Beugen. Peter van Houtum vat de belangrijkste boodschap over MVO kort samen: "Je moet het gewoon doen!" 
Lees meeer

29 januari 2015 - De Switch Challenge 'Feest van de vooruitgang'
In de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch vond het Feest van de Vooruitgang: ‘Ondernemen in de nieuwe economie’ plaats. Ook Gebr. Janssen was aanwezig tijdens deze bijeenkomst. Het gesprek tijdens de Switch-challenge resulteerde in nieuwe wegen om waarde en succes te creëren.
Lees meer

21 januari 2015 - Bedrijfsbezoek Papierfabriek Van Houtum te Swalmen

De directie heeft een bedrijfsbezoek afgelegd waarbij ze gesproken hebben met Bas Gehlen, algemeen directeur en Nicole van Diepen, personeelsmanager. Doel van dit gesprek was het uitwisselen van kennis en ervaring op MVO-gebied. Dit heeft inspirerende en motiverende resultaten opgeleverd. Papierfabriek Van Houtum is een papierfabriek welke zich in haar 80-jarige geschiedenis ontwikkeld heeft tot duurzame speler op de markt met een grote bijdrage aan mens en milieu.
Lees meer

16 december 2014 - Ambassadeur Fairtrade Gemeente Boxmeer
Namens Gebr. Janssen is Peter van Houtum toegetreden tot de kring van ambassadeurs van de werkgroep Fairtrade Gemeente Boxmeer. De campagne streeft naar het vergroten van de vraag naar en het aanbod van fairtrade producten, ook in Nederland.
Lees meer

2 december 2014 - Deelname ondernemersbijeenkomst met publieke partners
Gebr. Janssen heeft op uitnodiging van INTOS Gennep deelgenomen aan een ondernemersbijeenkomst met publieke partners. Doel van deze bijeenkomst is de dienstverlening en positionering van publieke partners af te stemmen op de behoefte en vraag van ondernemers. Belangrijke gespreksonderwerpen: social return, participatiewet.
Lees meer

23 november 2014 - Deelname aan de 'Wij gaan voor groen-markt' in Boxmeer
Op zondag 23 november wordt de nieuwe duurzaamheidscampagne ‘Wij gaan voor groen’ gelanceerd. De Wij gaan voor groen-markt is opgebouwd rondom de thema's duurzaam wonen, biologisch/fair trade eten & drinken en duurzame mobiliteit.
Lees meer

10 november 2014 - Presentatie MVO Loont en Fairtrade Gemeente op ondernemersavond Maasvalleiwonen
Op initiatief van Peter van Houtum, secretaris van Maasvalleiwonen, is er een ondernemingsavond georganiseerd voor de deelnemers van Maasvalleiwonen. Deze avond stond geheel in het teken van duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Lees meer

6 november 2014 - Registratie Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB)

De registratie van Gebr. Janssen bij de Stichting Beoordeling Integriteit Bouwnijverheid (SBIB) is verlengd voor een periode van vijf jaar. SBIB registreert bouwbedrijven die een bedrijfscode hebben ingevoerd conform het SBIB model. De SBIB code heeft vooral betrekking op de relatie tussen opdrachtgever en aannemer, en de mededingingsaspecten die daarbij een rol kunnen spelen.
Lees meer 

4 november 2014 - Panellid tijdens een informatiebijeenkomst voor ondernemers in Cuijk over de Participatiewet
Volgens Peter van Houtum: “Denk creatief na over je eigen werkzaamheden en er is zeker iets te bedenken. De nieuwe Participatiewet biedt zeker wel kansen. Wij gaan ervoor en hebben al veel dankbare gezichten gezien."
Namens Gebr. Janssen was Peter van Houtum panellid tijdens een informatiebijeenkomst voor ondernemers in Cuijk met als onderwerp de Participatiewet.
Lees meer

31 oktober 2014 - Gebr. Janssen ontvangt voucher voor aanvraag PSO-certificaat
Noordoost Brabant werkt! heeft vrijdag 31 oktober jl. 12 vouchers van 1000 euro uitgereikt aan ondernemers uit de regio. De vouchers bieden een financiële ondersteuning voor het aanvragen van een PSO-certificaat. Met dit certificaat tonen de ondernemers aan dat ze actief sociaal ondernemen en zich inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
Lees meer

10 september 2014 - Artikel ‘MVO moet in onze haarvaten zitten’ geplaatst in Cuijk Business
Gebroeders Janssen Beugen zetten in op MVO. De focus ligt sinds enkele jaren op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, en niet als ‘window dressing’ maar recht vanuit ons hart. Dat betekent dat het hele bedrijf er mee bezig is, iedereen van hoog tot laag>
Lees meer

1 augustus 2014 - Gebr. Janssen ontvangt certificaat MVO-Wijzer
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een ontwikkeling die we niet meer weg kunnen denken. Volgens Peter van Houtum, MVO-coördinator bij Gebr. Janssen, wil Gebr. Janssen een onderneming zijn die concreet en aantoonbaar aandacht heeft voor MVO. In juni heeft, met een positief resultaat,  de 1e MVO-audit plaatsgevonden.
Lees meer

27 juni 2014 - Onderscheiding door Gemeente Boxmeer met Fair Trade Sticker
Gebr. Janssen is onderscheiden met de Fair Trade raamsticker van de gemeente Boxmeer. Op vrijdag 27 juni reikte wethouder Hendriks-van Haren de gemeentelijke sticker uit aan Gebr. Janssen. Door eerlijk en duurzaam werken en ondernemen verdient volgens de gemeente de Fairtrade raamsticker.
Lees meer

17 juni 2014 - Lidmaatschap MVO Nederland
Gebr. Janssen is lid geworden van MVO Nederland. MVO Nederland stimuleert en ondersteunt bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties bij het invullen van hun maatschappelijke rol.
Lees meer

17 mei 2014 - Gebr. Janssen is deelnemer aan het energiebesparingsinitiatief Brabants Groen Energieloket
Brabants Groen Energieloket: direct besparen. Het Brabants Groen  Energieloket is het idee van tien gemeenten in de regio Noordoost-Brabant De bedrijven die zijn aangesloten bij het loket werken mee aan een duurzame regio en geven 10 jaar garantie op producten en installaties.
Lees meer

6 mei 2014 - Artikel 'Werk maken van duurzaamheid' geplaatst in Bedrijvig Land van Cuijk & Noord-Limburg
Gebr. Janssen Beugen maakt flink werk van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). ‘Concreet en aantoonbaar aandacht’ voor MVO is wat het bedrijf wil. Peter van Houtum, directeur bij Gebr. Janssen: “MVO wordt duurzaam opgenomen in ons gedragspatroon. We gaan steeds meer door een groene bril kijken. En deze gaat nooit meer af!”  
Lees meer

7 april 2014 - Interview IBN Arbeidsintegratie met Peter van Houtum
"Voor ons als dakdekkers- en installatiebedrijf is MVO invullen moeilijker. Met IBN lukt dat."  De overheid gaat alleen nog zaken doen met partijen die hun MVO-beleid goed op de rit hebben. In de selectieprocedure wordt daarom steeds vaker gelet op Social Return. Interview met Peter van Houtum.
Lees meer

31 maart 2014 - Succesvolle afsluiting leergang MVO, innovatie en verandermanagement  'de gouden driehoek'
Nieuw denken, anders doen: de noodzakelijke revolutie van de 21e eeuw. Financieel directeur Peter van Houtum heeft eind 2013/begin 2014 de post-academische opleiding MVO, innovatie en verandermanagement 'de gouden driehoek' gevolgd en daarbij het  bijbehorende certificaat behaald.
Lees meer