Storing melden

Ambassadeur Prestatieladder Socialer Ondernemen ‘PSO, voor socialer ondernemen’

Gebr. Janssen is er trots op dat ze behoort tot één van de twaalf werkgevers welke optreden als ambassadeur PSO in de arbeidsmarktregio Noordoost Brabant. De arbeidsmarktregio Noordoost Brabant Werkt! wil stimuleren dat werkgevers uit de regio de PSO-erkenning behalen.
Gebr. Janssen zal zich actief inzetten om de Prestatieladder Socialer Ondernemen kenbaar te maken in de markt waarin zij acteert.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument dat meet hoeveel een bedrijf bijdraagt aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het doel is om via toepassing van deze prestatieladder meer mensen duurzaam aan het werk te krijgen.


Noordoost Brabant werkt! heeft vrijdag 31 oktober 2014 12 vouchers van 1000 euro uitgereikt aan ondernemers uit de regio. De vouchers bieden een financiële ondersteuning voor het aanvragen van een PSO-certificaat. Met dit certificaat tonen de ondernemers aan dat ze actief sociaal ondernemen en zich inzetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.

Wethouder Huib van Olden van gemeente ’s-Hertogenbosch reikte de vouchers uit aan Ecotap (Boxtel), Aarts Onderhoudsgroep B.V. (Schijndel), Kemkens Installatie (Oss), GWS De Schoonmaker (Rosmalen), Gebr. Jansen B.V. (Beugen), Have a nice day (’s-Hertogenbosch), Ricoh Nederland (’s-Hertogenbosch), Stichting Koraal Groep/Sterk in Werk (Boxtel), Q Moving (Volkel), Orly en Endevoets (’s-Hertogenbosch), Gebr. Dijkhoff (Heeswijk-Dinther) en Jac Mulders Electro (’s-Hertogenbosch).
Hij bedankte de ondernemers voor hun inzet: “Het is hartstikke goed dat u kartrekker bent in de regio. Ik hoop dat u ook als ambassadeur van sociaal ondernemen uw stem in de regio wil laten horen. Want het hebben van werk gaat veel verder dan financiële ontzorging; het creëert voor veel mensen het gevoel mee te mogen en kunnen doen in onze samenleving en daar zijn we samen verantwoordelijk voor!”

NoordOost Brabant werkt! is het arbeidsmarktprogramma van AgrifoodCapital: Ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden maken zich samen sterk voor een evenwichtige arbeidsmarkt met goede toekomstperspectieven. Onder andere door het gezamenlijk opzetten van beroepsgerichte opleidingen, het inrichten van een mobiliteitsportaal en het opzetten van een HRM-netwerk. Goed opgeleide mensen, die vakmanschap en ondernemerszin in zich hebben, én 4.000 extra banen in de komende zes jaar – daar gaan we voor!

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot: Noordoost Brabant Werkt! Karin van Meer, programmamanager Arbeidsmarkt, T 06 156 794 46.