Storing melden

MVO: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij ons voor duurzaamheid, kwaliteit en vakmanschap. Zorg voor mens, milieu en maatschappij zijn wat ons betreft niet zomaar loze kreten, zeker na meer dan 135 jaar historie. Ze vormen een vanzelfsprekendheid, binnen al ons werk op het gebied van dakbedekking, installatietechniek, riooltechniek en sanitair.

We balanceren de drie belangrijke P’s (people, planet en profit) in al onze werkzaamheden. Bovendien werken we samen met al onze partners aan een krachtig MVO-programma. Dat betekent dat we specifieke aandacht hebben voor kwaliteit en veiligheid, mens en milieu, de lokale gemeenschap en duurzame oplossingen.

      Duurzaam ondernemen: dit dragen wij bij

  • Kwaliteit en veiligheid
    We hebben in ons werk veel aandacht voor kwaliteit, gezondheid en veiligheid binnen het werk.
  • Mens en milieu
    Bij de inkoop van al onze materialen kijken we kritisch naar de herkomst. Bovendien houden we in onze dagelijkse werkzaamheden rekening met zowel energieverbruik als milieubelasting. Daarnaast doen we aan afvalscheiding en hebben we specifieke aandacht voor Fair Trade, Fair Wear en FSC-producten. Verder nemen we deel aan een programma om onze CO₂-footprint te verkleinen en volgen medewerkers een vitaliteitsprogramma met een arbodienst, bedrijfsarts en een leefstijlcoach.
  • Lokale gemeenschap
    Met sponsoring van tal van lokale verenigingen en evenementen leveren we een doorlopende bijdrage aan de leefbaarheid van zowel Beugen als omliggende dorpen. Daarnaast bieden we leerling- en stageplaatsen aan, ook voor mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Mission Statement en Gedragscode

We faciliteren duurzame oplossingen, stimuleren energiebesparing en helpen onze klanten de balans te vinden tussen verantwoorde sociale, milieu- en economische effecten. We werken aan dakbedekking, installatietechniek, riooltechniek en sanitair volgens een heldere beleidsverklaring.

Daarnaast hanteren we een strikte MVO-gedragscode. Die geldt voor al onze werkzaamheden en alle medewerkers.

Ruim 135 jaar ervaring

Uitstekende beoordeling op Techniek Nederland

Toonaangevend in zuidoost-Nederland

MVO Wijzer-gecertificeerd

We zijn gecertificeerd voor de MVO-wijzer, die is gebaseerd op de internationale standaard ISO-26000. Het certificaat voor de wijzer maakt ons maatschappelijk verantwoord ondernemen inzichtelijk en aantoonbaar.

Wilt u meer weten over hoe we maatschappelijk verantwoord ondernemen? Bel ons: 0485 – 36 96 96 of stuur een e-mail: info@janssenbeugen.nl. Of gebruik het online contactformulier. Dan nemen we snel contact met u op.

MVO Jaarverslag

Gebr. Janssen rapporteert over haar prestaties met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de stakeholders die door de activiteiten van de organisatie worden geraakt. Hiermee willen wij zowel interne, maar zeker ook extern naar onze stakeholders periodiek rapporteren over onze prestaties met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Rapporteren doen wij jaarlijks aan onze stakeholders middels een MVO-jaarverslag.

Lees meer over onze MVO Jaarverslagen

PSO-gecertificeerd

Vanaf 1 april 2015 zijn wij een PSO-gecertificeerd bedrijf. Het keurmerk Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) maakt zichtbaar dat Gebr. Janssen niet alleen in haar werk mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie ondersteunt, maar hen ook in onze eigen bedrijfsvoering een plek biedt.

Lees meer over onze PSO-certificering

CO2-Prestatieladder

Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Gebr. Janssen is gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder trede 3 sinds 2016.

Lees meer over onze CO2-Prestatieladder inspanningen

co2-prestatieladder

Werken aan een krachtig MVO-programma

We balanceren de drie belangrijke P’s (people, planet en profit) in al onze werkzaamheden. Bovendien werken we samen met al onze partners aan een krachtig MVO-programma. Dat betekent dat we specifieke aandacht hebben voor kwaliteit en veiligheid, mens en milieu, de lokale gemeenschap en duurzame oplossingen.

Ruim 135 jaar vakmanschap. Ervaar het zelf!

Wilt u meer weten over onze MVO inspanningen?

Peter van Houtum

Financieel directeur en MVO-coördinator

E: p.v.houtum@janssenbeugen.nl