Storing melden

Veiligheid

Werken in de bouw en op het dak brengt veiligheidsrisico’s met zich mee.

Gebr. Janssen heeft goed geschoolde medewerkers in dienst, die werken met professionele apparatuur. Op deze manier kunnen we de risico’s beperken en dat beschouwen we ook als belangrijk onderdeel van ons vak. Toch is Gebr. Janssen zich altijd bewust van de gevaren die de branche met zich meebrengt.

Het concept ’Ben met je VAK bezig’ kreeg in 2012 bij de uitreiking van Daktopper een eervolle vermelding. Het hoorde bovendien met o.a. het AMC te Amsterdam bij de vijftien Beste Praktijken in de Goede Praktijken Competitie 2012 in het kader van de campagne ‘Samen sterk voor preventie’ van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. In de gedragsinterventie-campagne ‘Sjaak’ welke een initiatief is VeiligheidNL, is deze methode ook opgenomen als goede praktijk.

VGM-voorlichting en introductie
Niet alleen de Arbowet stelt verplicht dat een werkgever zijn werknemers moeten voorlichten over de werkzaamheden die ze verrichten, de risico’s die eraan verbonden zijn en van de maatregelen die erop gericht zijn deze risico’s te voorkomen of beperken, maar ook Gebr. Janssen vindt dit van de hoogste prioriteit.
De VGM-voorlichting en –instructie maakt daarom deel uit van het introductietraject van nieuwe werknemers die direct of indirect werken voor Gebr. Janssen.

Onderdeel van het introductietraject maken bijgaande introductiefilms:

Klik hier voor de introductiefilm in het Nederlands

Klik hier voor de introductiefilm in het Duits

Klik hier voor de introductiefilm in het Engels

Klik hier voor de introductiefilm in het Pools

Klik hier voor de introductiefilm in het Roemeens