Leveringsvoorwaarden


Op alle aanbiedingen en leveringen van producten en diensten van Gebr. Janssen B.V. zijn van toepassing de Algemene voorwaarden voor Leveranties en aanneming van werk Vereniging Het Hellende Dak.
Download hier voor consumenten
Download hier voor zakelijke klanten

Op alle aanbiedingen en leveringen van producten en diensten van Installatiebedrijf Gebr. Janssen B.V. zijn van toepassing de Algemene voorwaarden Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor Consumenten (AVIC).
Download hier voor consumenten
Download hier voor zakelijke klanten

Is sprake van een overeenkomst tot verkoop en levering van uitsluitend producten dan zijn evenwel van toepassing de Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van de Gebr. Janssen Groep.
Download hier voor consument en zakelijke klanten

Alle algemene voorwaarden zoals voornoemd liggen bij ons ter inzage en worden op eerste verzoek kosteloos toegezonden.