Storing melden

Jaarverslag Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Gebr. Janssen neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil bij alle activiteiten, in het bijzonder het faciliteren van duurzame oplossingen en energie besparen, continu een juiste balans vinden tussen verantwoorde sociale, milieu en economische effecten. Door het voortdurend analyseren van de impact van de bedrijfsvoering op mens en milieu, verbeteren we die processen waarbij de beste resultaten geboekt worden met het minimaliseren van de negatieve en maximaleren van de positieve impact.

Gebr. Janssen rapporteert over haar prestaties met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid aan de stakeholders die door de activiteiten van de organisatie worden geraakt. Hiermee willen wij zowel interne, maar zeker ook extern naar onze stakeholders periodiek rapporteren over onze prestaties met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid. Rapporteren doen wij jaarlijks aan onze stakeholders middels een MVO-jaarverslag.
Dit MVO-jaarverslag is op te vragen bij Peter van Houtum (MVO-coördinator Gebr. Janssen).

In de rapportages hebben wij de informatie opgenomen over onze doelstellingen en prestaties inzake de kernthema’s en relevante onderwerpen betreffende maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij hebben dit MVO-jaarverslag opgesteld met een eerlijke en open instelling, om zo een eerlijk en volledig beeld te geven van onze prestaties inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid, met inbegrip van successen en tekortkomingen, en de manieren waarop wij de tekortkomingen zullen gaan aanpakken.

Samen met onze klanten en onze partners in de keten proberen wij te werken aan een veilige en vooral schone omgeving. Middels dit jaarverslag willen wij met u communiceren waar wij voor staan en de weg die wij nog willen gaan om ons in te zetten op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is niet een beleid welke wij alleen binnen onze eigen organisatie uit kunnen voeren. Om daadwerkelijk het verschil te kunnen gaan maken en zo tot een betere wereld te komen, hebben wij ook de ondersteuning en medewerking van onze stakeholders nodig. Daarom zullen wij alle belanghebbenden in onze keten vragen om met ons hier aan te gaan werken en zo te helpen en mee te denken om te verbeteren in het verantwoord en duurzaam acteren in de omgeving waarin wij wonen en werken. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doe je immers samen, dit kun je niet alleen!

Ik ben er van overtuigd dat wij als organisatie de uitdaging aan durven blijven gaan om onze plicht te vervullen door te werken aan een schonere en prettigere omgeving waar onze kinderen en de medewerkers van morgen prettig in kunnen leven.

 

Peter van Houtum
Directeur en tevens MVO-coördinator