Pastorie Zeeland

Pastorie / Koetshuis te Zeeland (NB)
Opdrachtgever: Bisdom Den Bosch

 

Tijdens een gesprek met adviseur bouwkundige zaken van Bisdom Den Bosch is ons de vraag gesteld om de daken van de berging en koetshuis van de pastorie te Zeeland (NB) te inspecteren en te beoordelen of deze geschikt zijn voor hieronder nieuw te maken kantoor en vergaderruimte.

Daar het voorheen een berging/washok en koetshuis was, waren deze daken belegd met oude holle gebakken pannen, welke niet wind en waterdicht waren en dus niet geschikt voor de nieuwe toepassing van deze ruimtes. Voor de opdrachtgever waren 4 punten van groot belang voor deze renovatie/verbouwing.
Door het gehele dak te isoleren met Pir-isolatie met een zeer hoge isolatiewaarde inclusief met een spinvlies waterkerende dakfolie hadden wij al 2 punten te pakken.

Daar de bestaande blauw gesmoorde oude holle gebakken pannen nog van zeer goede kwaliteit waren zijn deze dus hergebruikt en verwerkt volgens de huidige richtlijnen. Vorsten zijn op authentieke wijze aangesmeerd met een dakmortel.

Door de dakkapellen af te werken met natuurleien en zinken daken, zijn de bestaande details zoals gewenst ongewijzigd gebleven. Hierdoor hebben nu de nieuwe ruimtes dus een dak welk voldoet aan de huidige eisen en wensen zonder afbreuk te doen aan de vooraf opgestelde 4 puntenlijst.
Gebr. Janssen heeft deze punten met hun eigen expertise en kwaliteit geheel naar wens van de opdrachtgever kunnen uitvoeren.

Wilt u meer weten over dakbedekkingen?
Neemt u dan contact op met Gebr. Janssen Beugen.