Woningen Venray

In opdracht van Wonen Limburg te Roermond hebben wij bij 58 woningen een komplete dakrenovatie uitgevoerd, inclusief goten en boeiboorden. Hierbij hebben wij het gehele bestaande dakpakket gesloopt tot aan de gordingen. Hierop zijn geisoleerde sandwich dakplaten aangebracht met een Rc-4,0 . Dakvoet en kopgevels zijn afgewerkt met onderhoudsvrij boeiboord bekleding. De daken zijn in dezelfde öude”stijl afgewerkt met vlakke mulden pannen in de kleur zoals bestaand. Dit om het oude straatbeeld niet te wijzigen. Tijdens de dakrenovatie stonden de woningen voor de veiligheid en uitvoering hiervan geheel in de steigers. Deze zijn gelijktijdig gebruikt door andere aannemers van Wonen Limburg om de gevels te herstellen en na te isoleren. Daar deze blokken bestaan uit 3 bouwlagen is door ons gekozen voor permanent verticaal transport tijdens onze werkzaamheden. Dit om de bouwtijd te versnellen en zo het overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken.

Wilt u meer weten over dakbedekkingen?
Neemt u dan contact op met Gebr. Janssen Beugen.