CO2-Prestatieladder


De CO2-Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij het reduceren van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2-Prestatieladder is daarvoor het aangewezen instrument. Dagelijks bewijst de CO2-Prestatieladder zijn waarde voor steeds meer sectoren in het bedrijfsleven.

Gebr. Janssen is gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder trede 3 sinds 2016. 

Klimaatverandering is een feit en hoort bij de evolutie van onze aardbol. De gevolgen zijn op allerlei vlakken merk- en zichtbaar. Het maakt ons duidelijk hoe kwetsbaar en hoe afhankelijk we zijn van wat de aarde ons biedt. Door toedoen van de mens en met name het verbruik van grondstoffen en fossiele brandstoffen, wordt de klimaatverandering versnelt. Zuinig en zorgvuldig hiermee omgaan is daarom een must. Een goed begin daarbij is de bewustwording hiervan. Economisch verantwoord- en duurzaam ondernemen gaat daarom bij Gebr. Janssen samen. Mede daarom besteedt Gebr. Janssen aandacht aan het verminderen van het energie- en brandstofverbruik en de daaruit voortvloeiende CO2-emissie.

Een duurzame bedrijfsvoering begint voor Gebr. Janssen bij het investeren in de medewerkers en machines. De medewerkers moeten zich bewust zijn van hun eigen handelen en het effect wat het heeft op onze klanten, leveranciers en omgeving. Het proces van bewustwording begint bij transparantie en helderheid waar we voor staan. De belangrijkste afweging voor deze CO2 Emissie-inventarisatie is om onze CO2-emissie kwantitatief inzichtelijk te maken. Een logisch gevolg hiervan is het formuleren van concrete en heldere doelstellingen om ons te kunnen verbeteren en te onderscheiden.

CO2-reductie is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid waarbij Gebr. Janssen voorbeeld wil zijn om een maatschappelijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Deze voorbeeldfunctie willen we niet alleen uitdragen naar andere bedrijven, maar ook naar onze medewerkers.
Wij zien het als een maatschappelijke taak er zorg voor te dragen dat onze kinderen en kleinkinderen een duurzame toekomst hebben, zowel op het gebied van economie als gezondheid. We zullen daar met ons allen de schouders onder moeten zetten. Pas dan praat je over ‘People, Planet en Profit’. Dit hele proces begint bij de bron zelf, het individu. Als Gebr. Janssen willen wij dit proces voor bewustwording graag uitdragen, faciliteren en stimuleren.

Een van de onderdelen daarvan is het bereiken van CO2-emissiereductie. Een tool daarvoor, waarvoor Gebr. Janssen gekozen heeft, is de CO2-prestatieladder, wat begint met het opstellen van een CO2-footprint. Deze CO2-footprint is vervolgens geïnventariseerd. Deze CO2 Emissie-inventarisatie volgt de richtlijnen in ISO 14064-1.

Carbon Footprint
De CO2-voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2 door het gebruik van fossiele brandstoffen in het verkeer, luchtvaart, transport, productie van elektriciteit, verwarming, et cetera.
Carbon Footprint Jaar 2022   169,7 CO2-emissie in ton CO2
Carbon Footprint 1e halfjaar 2022
Carbon Footprint Jaar 2021   369,5 CO2-emissie in ton CO2
Carbon Footprint 1e halfjaar 2021

CO2-Reductieplan / Energie Management Actieplan

In het CO2-reductieplan / Energie Management Actieplan staan een plan van aanpak en alle doelstellingen die Gebr. Janssen wil behalen om de CO2 uitstoot te verlagen.
Klik hier voor het actuele reductieplan.

CO2-communicatieplan
Het CO2-communicatieplan heeft als doel om inzicht te geven in de wijze waarop Gebr. Janssen richting haar interne- en externe doelgroepen communiceert over haar Carbon Footprint, reductiedoelstellingen, maatregelen en resultaten.
Klik hier voor het actuele CO2-communicatieplan.

Deelname CO2-initiatieven
Het deelnemen aan diverse CO2-initiatieven behoort tot de eisen van de CO2-Prestatieladder.
Klik hier voor het actuele overzicht hoe Gebr. Janssen dit doet.

Nieuwsbrief CO2-Prestatieladder
In de CO2-nieuwsbrieven informeert Gebr. Janssen over de uitkomsten van de Carbon Footprint en de CO2 Emissie-inventarisatie.
Nieuwsbrief 16 - maart 2023
Nieuwsbrief 15 - september 2022

Nieuwsbrief 14 - februari 2022
Nieuwsbrief 13 - september 2021

SKAO
De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor het gebruik, de doorontwikkeling en het beheer van het certificeringschema CO2-Prestatieladder. Daarnaast zorgt zij voor verbreding van het gebruik van de CO2-Prestatieladder bij bedrijven, opdrachtgevers en in sectoren.
Klik hier voor de SKAO website.